۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر یکشنبه بیست و هفتم مهرماه 1393 برابر با نوزدهم اکتبر 2014


◄ گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی ا در باره مقاومت زنان و مردان کوبانی و وظایف نیروهای چپ ومترقی در قبال مقاومت آنان
◄ دو مصوبه جدید مجلس گام جدیدی برای تهاجم بیشتر به زنان گفتاری از نگار محسنی
◄ نگاهی به سیاست های رژیم اسلامی در مقابله با جنبش زیست محیطی و وظایف پیش روی فعالین این جنبش
گوش کنید
دانلود