۱۳۹۳ مهر ۲۸, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست وهشتم مهرماه 1393 برابر با بیستم اکتبر 2014 میلادی


◄ بررسی رضا سپید رودی در باره امارهای جدید اشتغال
◄ گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان در باره مقاومت زنان و مردان کوبانی و وظایف نیروهای چپ ومترقی در قبال مقاومت کوبانی
گوش کنید
دانلود