جمعه ۲۹ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.

صدای همراهان در صدای ما !

صدای همراهان در صدای ما !

◄ صدای همراهان در صدای ما» گزیده ای از رادیو کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد کارگران و بیکاری
گوش کنید
دانلود

مجله بین المللی رادیو !

مجله بین المللی رادیو !

◄ مجله بین المللی رادیو: شامل گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون جنبشهای اعتراضی اتحادیه ای در اروپا و ارژانتین ،انتخابات الجزائر و ادامه بحران اکراین
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1393 برابر با هفدهم اوریل 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه بیست و هشتم فروردین ماه 1393 برابر با هفدهم اوریل 2014 میلادی.

◄ مجله بین المللی رادیو: شامل گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون جنبشهای اعتراضی اتحادیه ای در اروپا و ارژانتین ،انتخابات الجزائر و ادامه بحران اکراین
◄ صدای همراهان در صدای ما» گزیده ای از رادیو کانون مدافعان حقوق کارگر در مورد کارگران و بیکاری
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه 1393 برابر با شانزدهم اوریل 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه بیست و هفتم فروردین ماه 1393 برابر با شانزدهم اوریل 2014 میلادی

◄ یادداشتهائی از وبلاگ می مکران پیرامون موضعگیری جناحهای حکومتی درجریان ازادی مرزبانان گروگان
◄ گفتگوی تلویزیون اندیشه با امیر جواهری از فعالین سازمان و منصور اسانلو فعال سندیکائی و کارگری در باره مسائل جنبش کارگری ایران و مشکلات و معضلات ان در استانه اول ماه مه
گوش کنید
دانلود

چهارشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۳ ه‍.ش.

در آستانه اول ماه مه،روزجهانی کارگرسال93 با همه توان از جان وهستی شاهرخ زمانی کارگرزندانی پشتیبانی نماییم! امیرجواهری لنگرودی


در آستانه اول ماه مه،روزجهانی کارگرسال93
با همه توان از جان وهستی شاهرخ زمانی
 کارگرزندانی پشتیبانی نماییم!

امیرجواهری لنگرودی

پیام های رسیده شاهرخ زمانی ازپشت میله های زندان گویا و رسا هست. به همان گونه که درپیامش گفته بیشتر از سی روزه که از اعتصاب غذاش می گذرد. برای کسانی که شاهرخ زمانی رانمی شناسند باید گفت: شاهرخ عضو «هیات موسس سندیکای کارگران نقاش و تزیینات تهران و حومه» و «کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری »است. شاهرخ به تاریخ هفده اسفند سال۹۲ درحمایت ازاعتراضات عده ای از دراویش زندانی درزندان گوهر دشت کرج، به همراه آن ها دست به اعتصاب غذا زد. بهنام ابراهیم زاده، دیگر فعال کارگری زندانی هم، درهمان روز درحمایت از دراویش اعلام اعتصاب غذا کرد، اما سه روز بعد ازاعتصاب غذا، مدیریت زندان بدون مقدمه وبدون هیچ توضیح ودلیلی، شاهرخ زمانی رابطورناگهانی به زندان قزل حصارمنتقل کرد. شاهرخ در اعتراض به این اقدام غیرانسانیِ مسئولان زندان و با خواست برگشت به زندان گوهر دشت کرج، همچنان به اعتصاب خودش ادامه می دهد . دراین مدت اوهشت روزرا در سلول انفرادی گذراند. در طول اعتصاب به دلیل بدترشدن وضع سلامتی اش چندین بار به او سرم وصل کرده اند. همانطور که در پیامش است .

بولتن خبری سیاسی سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه 1393 برابر با پانزدهم اوریل 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی سه شنبه بیست و ششم فروردین ماه 1393 برابر با پانزدهم اوریل 2014 میلادی

◄ فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روزجمعه 22فروردین برابربا 11اوریل شامل:اهمیت کارزار گسترده در حمایت از ازادی بی قید و شرط فعالین کارگری اسیر در زندانهای جمهوری اسلامی از امیر جواهری،گفتگو با جمشید امیری فعال سیاسی و مدنی بلوچستان …
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست پنجم فروردین ماه 1393 برابر با چهاردهم اوریل 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست پنجم فروردین ماه 1393 برابر با چهاردهم اوریل 2014 میلادی

◄ گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون نوع برخورد با جمهوری اسلامی و مبارزه با ان و درک چپ از سرنگونی نظام اسلامی
گوش کنید
دانلود

مجله بین المللی رادیو !

مجله بین المللی رادیو !

◄ مجله بین المللی رادیو:شامل گفتگو با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون اعتصاب عمومی سراسر ی در یونان ،مشارکت نیروی دریائی المان در ازبین بردن سلاحهای شیمیائی سوریه ، بحران اکراین و مذاکرات اسرائیل و فلسطین
گوش کنید
دانلود

بولتن خبری سیاسی شنبه بیست وسوم فروردین ماه 1393 برابر با دوازدهم اوریل 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی شنبه بیست وسوم فروردین ماه 1393 برابر با دوازدهم اوریل 2014 میلادی

◄ رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله بین المللی رادیورا:شامل گفتگو با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون اعتصاب عمومی سراسر ی در یونان ،مشارکت نیروی دریائی المان در ازبین بردن سلاحهای شیمیائی سوریه ، بحران اکراین و مذاکرات اسرائیل و فلسطین
گوش کنید
دانلود