۱۳۹۳ مهر ۲۴, پنجشنبه

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه بیست وچهارم مهرماه 1393 برابر با شانزدهم اکتبر 2014 میلادی


◄ مطلبی از اذر روشن با عنوان «کوبانی قلب جهان مترقی»
◄ گفتاری در باره مدافعان کوبانی، سازندگان آینده خاور میانه
◄ بررسی جوانب مختلف طرح «نکاش» برای نجات دریاچه ارومیه
◄ دوازدهمین قسمت از سلسله بحثهای سوسیالیسم مارکسی و نظریه دیکتاتوری پرولتاریا
گوش کنید
دانلود