۱۳۹۳ مهر ۲۳, چهارشنبه

سندیکای هفت تپه: قلب ما در کوبانی می تپد

سندیکای هفت تپه: قلب ما در کوبانی می تپد

بازهم ظلم انسان بر انسان. بازهم کشتار و بی عدالتی این بار در خطه ای دیگر . این بار در کوبانی، نبرد حقیقت وراستی با تیرگی ها وظلمت با شدت درجریانست. اما دردا که همه دنیا مانند نمایش یک سریال تراژدیک فقط به تماشا نشسته اند. تا بعدا همگی بر خرابه های ری اشک بریزند. اما درین اوضاع سخت ، رزمندگان کرد اعم از زن ومرد، پیر و جوان و در تقابلی نا برابر در مقابل تهاجم نیروهای شیطانی داعش دست به دفاع جانانه ای زده اند که تا ابد در خاطره ها خواهد ماند. و ما هم درین جا نظاره گر این رشادت ها هستیم و آنرا تحسین می کنیم. دوستان و یاران مبارز در کوبانی، صمیمانه ترین درودها را نثار شما می کنیم. وامیدواریم که با مقاومت شما که در دنیا کم نظیر بوده است وهمچنین تلاش های انسان های آزاده وحق طلب در جهت رسانیدن صدای شما به گوش همه جهان، سرانجام برین معضل دنیای کنونی (داعش)که دست پخت سرمایه داری بوده است چیره شوید. تا آوارگی و درد و رنج هزاران انسان بی گناه خاتمه یابد.

درود به شرف تمامی انسان های آزاده ای که بخاطر دفاع از آزادی وعدالت در مقابل ظلم می ایستند.


سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
مهرماه/۱٣۹٣