۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1392 برابر با بیست وهفتم فوریه 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه هشتم اسفند ماه 1392 برابر با بیست وهفتم فوریه 2014 میلادی

◄ گفتگوی تلویزیون اندیشه با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون تورم ، گرانی،حداقل دستمزد، تامین اجتماعی و خدمات عمومی در ایران
◄ گفتگوی فرهاد شعبانی با امیر جواهری از فعالین سازمان در برنامه افق جنبش کارگری تلویزیون کومله در مورد فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی
گوش کنید
دانلود