۱۳۹۲ اسفند ۸, پنجشنبه

گفتگوی تلویزیون اندیشه با روبن مارکاریان !

گفتگوی تلویزیون اندیشه با روبن مارکاریان !

◄ گفتگوی تلویزیون اندیشه با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون تورم ، گرانی،حداقل دستمزد، تامین اجتماعی و خدمات عمومی در ایران
گوش کنید
دانلود