۱۳۹۳ مهر ۲۷, یکشنبه

مقاومت درخشان کوبانی و تاثیرات آن گفتگوی امیر جواهری با محمد رضا شالگونی