۱۳۹۳ مهر ۲, چهارشنبه

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه دوم مهرماه 1393 برابر با بیست وچهارم سپتامبر 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی چهارشنبه دوم مهرماه 1393 برابر با بیست وچهارم سپتامبر 2014 میلادی

◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان به مناسبت اغاز سال تحصیلی جدید
◄ گفتگوی تلويزيون چه بايد کرد با روبن مارکاريان از فعالین سازمان درباره همکاري منصور اسانلو با سلطنت طلبان براي ايجاد صندوق مالي کمک به کارگران ايران
گوش کنید
دانلود