۱۳۹۳ شهریور ۲۸, جمعه

بولتن خبری سیاسی جمعه بیست وهشتم شهریورماه 1393 برابر با نوزدهم سپتامبر 2014 میلادی


◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در حمایت از مبارزات معلمان کشور
◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ گفتار امیر جواهری در رابطه با صدور احکام ضد انسانی قضات بلخ بر علیه چهار کارگر مجتمع رازی بندر خمینی
◄ گزیده هائی از برنامه های هفته رادیو
گوش کنید
دانلود