۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

بولتن خبری سیاسی سه شنبه بیست وهشتم مردادماه 1393 برابر با نوزدهم اگوست 2014 میلادی


◄ فایل صوتی برنامه تلویزیون ماهواره ای راه کارگر در روزجمعه بیست وچهارم مرداد برابر با پانزدهم اگوست : زمینه ها و دلائل پیشرویهای داعش و راهکارهای حذف این گروه بنیاد گرای تروریستی از نادر فولادی، اپارتاید جنسی کانون مهم زن ستیزی داعشی های ….
گوش کنید
دانلود