۱۳۹۳ مرداد ۱۳, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی شنبه یازدهم مردادماه 1393 برابر با دوم اگوست 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی شنبه یازدهم مردادماه 1393 برابر با دوم اگوست 2014 میلادی

◄ قسمتهائی از سلسله گفتارهای روبن مارکاریان از فعالین سازمان در باره سوسیالیزمی که سازمان ما برای ان مبارزه میکند
گوش کنید
دانلود