۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

گفتگوی امیر جواهری با یاسمین میظر !


◄ گفتگوی امیر جواهری با یاسمین میظر فعال سوسیالیست در رابطه با مقاله مستند وی در هفته نامه انگلیسی زبان کارگر هفتگی پیرامون سقوط هواپیمای مالزیائی که در شرق اکراین مورد اصابت موشک قرار گرفت
گوش کنید
دانلود