۱۳۹۳ تیر ۱۶, دوشنبه

مجله بین المللی رادیو !

مجله بین المللی رادیو !

◄ مجله بین المللی رادیو:گفتگوی نادر فولادی با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون بحران کنونی در عراق ، برنده ها و بازنده های این بحران ، مسئله استقلال کردستان عراق و مولفه های سیاست اصولی و انتر ناسیونالیستی در شرائط کنونی عراق
گوش کنید
دانلود