۱۳۹۳ مرداد ۹, پنجشنبه

بولتن خبری سیاسی دوشنبه ششم مردادماه 1393 برابر با بیست وهشتم ژوئیه 2014 میلادی


◄ مطلبی به قلم روبن مارکاریان با عنوان» نقش جنگهای نیابتی خاورمیانه در تقویت داعش»
◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری پیرامون دلائل حدت یابی خصوصی سازیها در ایران دردوره اخیر و تاثیرات ان بر زندگی کارگران…
گوش کنید
دانلود