۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

مراسم خاک سپاری یکی از بزرگ زنان تاریخ ساز مادران خاوران

مراسم خاک سپاری یکی از بزرگ زنان تاریخ ساز مادران خاوران

madar-milani0منصوره بهکیش
دیروز(دوشنبه) یازدهم فروردین، مادر میلانی عزیزمان با حضور دختران و دامادش و با همراهی تعدادی از مادران و خانواده های خاوران و دوستان در قطعه 17 بهشت زهرا و در طبقه بالای محل دفن پدر میلانی، به خاک سپرده شد. شرم آور این که نیروهای امنیتی با ماشین نیروی انتظامی حضور یافته بودند و از خانواده ها فیلم می گرفتند. ابتدا از داخل ماشین و بعد یک نفر دوربین به دست به صورت آشکار دور خانواده ها می گشت و فیلم می گرفت. باران شدیدی نیز باریدن گرفت و خاک اش را شست.


می خواستیم سرود خاوران(سروده پروانه میلانی) را به یادش دسته جمعی بخوانیم که متاسفانه آنجا میسر نشد، ولی دیروز عصر با تعدادی از خانواده ها به دیدار دخترش پروانه رفتیم و به یاد مادر ایستادیم و پس از یک دقیقه سکوت، سرود خاوران را خواندیم. هرچند جثه مادر خیلی کوچک شده بود و غریبانه به خاک سپرده شد، ولی خاطرات این زن دلیر و مقاوم آذربایجان، یادآور روحیه رزمنده و ایستاده او به عنوان یکی از بزرگ زنان تاریخ ساز مادران خاوران است. به یادش هر کجا توانستیم سرود خاوران را بخوانیم.
خاوران، خاوران، دشت عاشقان/ خفته در دامنت طوفان زمان
رفته از خاطرت شادمانی ها/ داری در یاد خود درد و تلخی ها (۲)
خسته ای خاوران، خسته خاوران/ خار ستم به دل، بسته خاوران
زنگ غم از رخت ما می زداییم/ خاک پاک تو را ما می ستاییم (2)
گلگون نام تو در یاد دوران ها / رسته جان تو از قید طوفان ها
آب صد چشمه در چشم پاک تو / آب صد برکه در زیر خاک تو (2)
قهرمان، قهرمان دشت عاشقان/ رسته از نام تو یاد ارغوان
لاله در لاله ای دشت خاوران/ روح آلاله ای دشت خاوران (2)
madar-milani0
madar-milani1
madar-milani4
madar-milani3
madar-milani2
madar-milani5
madar-rahimmilani
madar-milani6