۱۳۹۳ فروردین ۱۱, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی شنبه نهم فروردین ماه 1393 برابر با بیست ونهم مارس 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی شنبه نهم فروردین ماه 1393 برابر با بیست ونهم مارس 2014 میلادی

◄ گفتگوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون نام گذار ی سال جدید توسط خامنه ای
◄ گفتکوی فرامرز فروزنده در برنامه همصدائی از تلویزیون اندیشه با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان و حسن شریعتمداری در باره بحران اکراین و الحاق کریمه به روسیه.
گوش کنید
دانلود