۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی !


◄ گفتگوی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان پیرامون سیرتحولات ایران ، خاورمیانه و بویژه سوریه و عراق.
گوش کنید
دانلود