۱۳۹۳ آبان ۲, جمعه

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه یکم ابانماه 1393 برابر با بیست وسوم اکتبر 2014 میلادی.


◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت اسید پاشی های زنجیره ای
◄ مطلبی به قلم ارژنگ بامشاد با عنوان » اسید پاشی های زنجیره ای ، تاکتیک حاکمیت برای وحشت افرینی»
◄ معمای آمارهای تازه اشتغال در اقتصاد بحران زده ایران
◄ تعیین نرخ بهره وری بعنوان شاخص دستمزد نسبی بهره کشی بی حد و مرز و بدون حداقل دستمزد
◄ اهمیت پیوند اعتراضات زیست محیطی با سایر جنبشهای اجتماعی /طبقاتی
گوش کنید
دانلود