۱۳۹۳ شهریور ۱۹, چهارشنبه

گفتاری از روبن مارکاریان !


◄ گفتاری از روبن مارکاریان :بخش دیگری از سلسله بحثهای در باره سوسیالیسم مارکسی و اصطلاح دیکتاتوری
گوش کنید
دانلود