۱۳۹۳ شهریور ۳۱, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی روزانه رادیو راه کارگر یکشنبه 30 شهریور ماه 1393 برابربا 21 سپتامبر 2014


◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ گفتگوی امیر جواهری با سروژقازاریان از فعالین سازمان در رابطه با برگزاری انتخابات پارلمان و شوراهای استانی و کمونی در سراسر سوئد.
گوش کنید
دانلود