۱۳۹۳ شهریور ۲۱, جمعه

بولتن خبری سیاسی جمعه بیست ویکم شهریورماه 1393 برابر با دوازدهم سپتامبر 2014 میلادی


◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی هفته برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری و گفتگو با فعالین کارگری
◄ بخش دیگری از سلسله بحثهای روبن مارکاریان در باره سوسیالیسم مارکسی و اصطلاح دیکتاتوری پرولتاریا بحث این برنامه ادامه گفتار های قبلی و بررسی عملی ساختن دیکتاتوری….
گوش کنید
دانلود