۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

صدای همراهان در صدای ما

صدای همراهان در صدای ما !

◄ صدای همراهان در صدای ما: گزیده ای از رادیو ندا در گفتگوئی با نقی محمودی وکیل در مورد نامه رضا شهابی و شاهرخ زمانی به ایشان برای پیگیری حقوقی وضعیت انها در مجامع بین المللی
گوش کنید
دانلود