۱۳۹۳ مرداد ۲۹, چهارشنبه

گفتگوی امیر جواهری با محمد اشرفی !


◄ گفتگوی امیر جواهری با محمد اشرفی فعال کارگری در تبعید و یکی از سخنگویان کمیته حمایت از شاهرخ زمانی پیرامون وضعیت اسفبارکارگرزندانی بهنام ابراهیم زاده
گوش کنید
دانلود