۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

صدای همراهان در صدای ما !


◄ صدای همراهان در صدای ما :چهلمین برنامه کارخانه از رادیو ندا شامل رویدادهای کارگری و گزارشی از اعتصاب پیروزمندانه کارگران معدن سنگ اهن بافق
گوش کنید
دانلود