۱۳۹۳ مرداد ۴, شنبه

گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی !


◄ گفتگوی امیر جواهری با مجید تمجیدی کارشناس مسائل کارگری پیرامون دلائل حدت یابی خصوصی سازیها در ایران دردوره اخیر و تاثیرات ان بر…
گوش کنید
دانلود