۱۳۹۳ تیر ۱۹, پنجشنبه

گفتگوی امیر جواهری با امین قضائی !

گفتگوی امیر جواهری با امین قضائی !

◄ گفتگوی امیر جواهری با امین قضائی ازفعالین سیاسی چپ در باره 18 تیر 1378 و وضعیت جنبش دانشجوئی در پانزدهمین سالگرد این جنبش تاریخی
گوش کنید
دانلود