۱۳۹۳ فروردین ۱۴, پنجشنبه

کفتگوی علی فکری از رادیوصدای ایرانیان در اسلو ، نروژ با امیر جواهری !

کفتگوی علی فکری از رادیوصدای ایرانیان در اسلو ، نروژ با امیر جواهری !

◄ گفتگوی علی فکری از رادیوصدای ایرانیان در اسلو ، نروژ با امیر جواهری از فعالین سازمان در رابطه با عمده ترین مطالبات و مشکلات کارگران و مزد و حقوق بگیران
گوش کنید
دانلود