۱۳۹۲ اسفند ۲۸, چهارشنبه

گفتگوی رادیو سپهر با امیر جواهری از فعالین سازمان و منصور اسانلو فعال کارگری

◄ گفتگوی رادیو سپهر با امیر جواهری از فعالین سازمان و منصور اسانلو فعال کارگری پیرامون گزارش مالی صندوق یاری رسانی به کارگران در ایران توسط فعالان » کانون همبستگی با کارگران ایران /گوتنبرگ
گوش کنید
دانلود