۱۳۹۳ فروردین ۴, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی دوشنبه چهارم فروردین ماه 1393 برابر با بیست وچهارم مارس 2014 میلادی

بولتن خبری سیاسی دوشنبه چهارم فروردین ماه 1393 برابر با بیست وچهارم مارس 2014 میلادی

◄ گفتگوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی ، پیرامون دستمزدها در سال جدید
◄ قسمتهائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان در مورد بحران سیاسی در اکراین
گوش کنید
دانلود