۱۳۹۳ فروردین ۱۱, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی جمعه هشتم فروردین ماه 1393 برابر با بیست وهشتم مارس 2014 میلادی


◄ نگاهی به رویدادهای سیاسی ایران درهفته ای گذشت برنامه ای از ارژنگ بامشاد
◄ مطلبی از بی برگ براهوئی با عنوان «اسیر کشی بزدلانه در سنت بلوچی ما نیست»
◄ گفتگوی امیر جواهری با منصوراسانلو فعال شناخته شده سندیکائی و کارگری پیرامون گرانی ، مشکلات کارگران ، کارگران زندانی ،اعتصاب غذائی….
◄ مجله بین المللی : گفتگو با روبن مارکاریان از فعالین سازمان در مورد اخراج روسیه از «همایش هشت کشورصنعتی بزرگ جهان» توسط ….
گوش کنید
دانلود