۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

گفتکوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف !


◄ گفتکوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل اقتصادی پیرامون اظهارات وزیر اقتصاد در مورد اجرای موفق سیاسیت خصوصی سازی در ایران
گوش کنید
دانلود