۱۳۹۲ بهمن ۲۳, چهارشنبه

گفتگوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف!


◄ گفتگوی امیر جواهری با دکتر احمد سیف استاد دانشگاه در بریتانیا و کارشناس مسائل اقتصادی، پیرامون کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی در استانه سی و پنجمین سالگرد انقلاب بهمن 57
گوش کنید
دانلود