۱۳۹۲ اسفند ۹, جمعه

گفتگوی فرهاد شعبانی با امیر جواهری !

گفتگوی فرهاد شعبانی با امیر جواهری !

◄ گفتگوی فرهاد شعبانی با امیر جواهری از فعالین سازمان در برنامه افق جنبش کارگری تلویزیون کومله در مورد فساد مالی در سازمان تامین اجتماعی
گوش کنید
دانلود