۱۳۹۲ بهمن ۲۵, جمعه

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه بیست وچهارم بهمن ماه 1392 برابر با سیزدهم فوریه 2014 میلادی


◄ مطلبی از ناصر اقاجری دبیر اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران با عنوان «تهاجم همه جانبه نئولیبرالها به کارگران ایران»
◄ » مجله بین المللی رادیو ، شامل گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان از فعالین سازمان پیرامون «بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا، کشورهای نوظهور و مراکز اصلی سرمایه داری»
گوش کنید
دانلود