۱۳۹۲ اسفند ۱, پنجشنبه

دوستداران صندوق کارگری ایران در مسابقه دو 10 کیلومتری شهر میلتون کینز انگلستان شرکت میکنن


 رفقای عزیز
من تصمیم گرفته ام در مسابقۀ دو 10 کیلومتری شهر میلتون کینز انگلستان شرکت کنم و امیدوارم که بتوانم از  طریق فامیل، دوستان و آشنایانم برای صندوق کارگری ایران
 [WFI  Workers Fund Iran  ]
 پولی تهیه کنم. سعی من این خواهد بود که در درجۀ اول به کسانی مراجعه کنم که در گذشته هم ازHands Off People of Iran- (HOPI) 
حمایت کرده اند و بعد به کسانی مراجعه کنم که در اتحاد چپ انگلستان میشناسم. فکر میکنم این کارمن باعث میشود که در کنار تهیه پول ، چشم اندازهمکاری های سیاسی آینده در شهر میلتون کینز در رابطه با ایران محکم تر خواهد شد . من لینک زیررا برای اهداء وجه نقد به اطلاعتان میرسانم ، لطفا آن را به  دیگران برسانید:


در ضمن سه مسابقۀ ماراتن دیگرصندوق کارگری ایران در راه است. ماراتن رم در ایتالیا 23 مارس 2014 ، نیم ماراتون گوتمبرگ در سوئد 17 ماه مه 2014 و ماراتون اسلو در نروژ 22 سپتامبر2014. ممکن است من نتوانم در آنها شرکت کنم ولی میتوانم به دیگرانی که علاقمندند اطلاع دهم. شما هم اینکار را بکنید.
 با سپاس