۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

با یاد و نام برادرمان ، علی اکبر شالگونی

akbarchitsazبا یاد و نام برادرمان ، علی اکبر شالگونی
شهناز و توفیق شالگونی
با سلام و سپاس از تمام عزیزانی که که در مراسم خاک سپاری و در مراسم بزرگداشت برادرمان شرکت کردند و همچنین آن عزیزانی که نتوانستند حضور یابند. و با پوزش از این که نتوانستیم در جمع همگی تان از شماها تشکر کنیم. هر لحظه که خواستیم به طرف میکروفون قدم برداریم ، بغض امان مان نداد.

یاران ، شماها با حضور خود که از مسافت های دور و نزدیک خود را به مراسم برادرمان رسانده بودید ، ما و خانواده را خوشحال کردید و ما به خود بالیدیم که اکبرمان چه دوستان صدیق و با وفایی دارد که همگی در بزرگداشت رفیقی حضور به هم می رسانند که در مقابله با ظلم به انسان ها و زورگویی به طبقه زحمتکش و در وفاداری به سازمان خودش تا آخرین ایستگاه ایستاد و ورقی دیگر بر کتاب قطور مقاومت و ایستادگی در زندان های استبداد ، از شاه تا شیخ ، افزود. ما در چهره تمام شما عزیزان ، استقامت و ایستادگی و تسلیم ناپذیری در راه آرمان های انسانی را دیدیم.
رفقا ، ما با برادرمان یک دنیا خاطره داریم ، از کودکی تا جوانی ، از زندان تا فرار از چنگ رژیم ، از بیمارستان تا … و روز اول فوریه ۲۰۱۳ هم خاطره ای شد که همیشه سر مزار برادرمان از شما نازنینان برایش تعریف خواهیم کرد.
«جا مانده است ، چیزی ، جایی
که هیچ گاه دیگر ، هیچ چیز
جای اش را پر نخواهد کرد!»
سپاسگزار همه شما خوبان – شهناز و توفیق شالگونی
۶ فوریه ۲۰۱۳