۱۳۹۱ بهمن ۱۴, شنبه

علی اکبر شالگونی در میان اشک و اندوه حاضران بخاک سپرده شد و آرام گرفت


یاران ایران اکبر
اشک ها و ( جای خالی ) لبخندها

رفیق علی اکبر شالگونی ، از تبار ایستادگی بر سر آرمان های والای انسانی و سوسیالیسم ، نمونه مقاومت زندان و یکی از آخرین بازماندگان اعدام های سال سیاه 67، روز اول فوریه 2013 ، برابر با 13 بهمن 1391 در آرامگاه ابدی اش ، گورستان » لویزین کیرشهوف » برلین ، در میان اشک و اندوه حاضران بخاک سپرده شد و آرام گرفت . یاد و خاطره اکبر ، اما ، همواره با ما خواهد بود .
آخرین وداع با علی اکبر شالگونی همراه بود با حضور گروه کثیری از آشنایان ، دوستان و رفقای وی و نیز تشکلها و نهادهای مستقل. در این وداع با شکوه ، همچنین ، جمع بسیاری از همه راه کارگری ها شرکت داشتند . گزارش مبسوط خاکسپاری و نیز مراسم یادبود وی به همراه گرامیداشت یاد و خاطره رفیق حسین ( صفا ) مرادی ، بزودی و به همراه فیلم و عکسهای بیشتری به اطلاع عموم خواهد رسید .
فیسبوک راه کارگر