۱۳۹۱ بهمن ۲۰, جمعه

بولتن خبری سیاسی پنجشنبه 19 بهمن ماه 1391 مصادف با 7 فوریه 2013 میلادی


◄ اخبار روز
◄ گفتار سیاسی: جنگ قدرت میان باندهای مافیائی درون رژیم جمهوری اسلامی / ارژنگ بامشاد
◄ مجله رادیوئی زیست محیطی (سدسازی، فواید و مضرات آن) / مازیارواحدی
◄ جهانی کردن و کارگران / احمد سیف، کارشناس مسائل اقتصادی
گوش کنید
دانلود