۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

سخنرانی جلال نادری به نمایندگی از سوی نهاد همبستگی با کارگران ایران / غرب المان

◄ سخنرانی جلال نادری در جلسه بحث و گفتگوی اتاق شورای نمایندگان احزاب، سازمانها و نهادها در باره آلترنانیو سوسیالیستی
گوش کنید
دانلود