۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

آخرین وداع با رفیق صفا ، حسین مردادی

 
یاد و خاطره رفیق حسین مرادی همواره در دل های مان جای خواهد داشت

رنجنامه یکی از اعضای خانواده پس از مراسم خاکسپاری بازم مثل همیشه خواستی با دلم راه بیای ، اما نمیدونی ایندفعه چیکار کردی با دلم داداشی ؟ چطوری تحمل کنم که نیستی ؟ چطوری اون لحظه ای که تورو به خاک سپردیم  رو فراموش کنم ؟ نفرین به انهایی که منو 21 سال از وجود پرمهرت محروم کردند. دوستت دارم دیوانه وار .دوست دارم . ای کاش فقط برای یکبار دیگه صورت مهربون و قشنگت رو در میان دستانم میگرفتم و فریاد میکشیدم دوستت دارم . ای کاش فقظ برای یکبار دیگه میتونستم بغلت کنم و محکم فشارت بدم . داداشی !چه حسرتی تو دلم گذاشتی . اینو برات میفرستم ، شاید دلت بسوزه و برگردی یا منو ببری پیش خودت .