۱۳۹۱ دی ۲۷, چهارشنبه

اطلاعیـــــــــــــــــه – نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور سیاست های امپریالیستی را افشاء نمائیم ! ( در رابطه با اجلاس اولاف پالمه ، بروکسل وپراگ )

imagesعرصه ادامه حیات برجمهوری اسلامی به دلیل بحرانهای اجتماعی – اقتصادی و سیاسی که با آن دست بگریبان است، هر روز تنگ تر شده ، و برون رفت از آن، دایما رژیم سرمایه اسلامی ایران را با استیصال و بن بست مواجه می نماید.سرکوب و اختناق، بحرانهای اقتصادی روزافزون، فقر و فلاکت ، گرانی و بیکاری و حمله به سطح معیشت طبقه کارگر و توده های زحمتکش، جامعه را آبستن حوادث و تغییر و تحولات نموده است. ادامه این اوضاع نابسامان و نابرابر، زمینه را برای خیزش های توده ای میلیونی فراهم می نماید. ممانعت از چنین تغییرات و حرکتهای انقلابی از پایین، امپریالیستها و مزدوران دست نشانده داخلی اشان را به وحشت انداخته، در تکاپو هستند تا از طریق جابجایهایی از بالا و جایگزین نمودن تعدادی مهره های جدید، سیستم بورژوایی و حاکمیت سرمایه را حفظ نمایند.
مدتها است جناح راست در صحنه سیاسی اپوزیسیون خارج کشور به جنبش و جوش افتاده و در اجلاسی های سازمان داده شده چندی از جمله اولاف پالمه ، بروکسل و اخیراً پراگ گرد هم آمده اند. ترکیب این تجمعات را افراد و سازمانهای طیف راست ازجمله سوسیال دموکراتها ، لیبرالها ، اصلاح طلبان ، ناسیونالیست های قومی و سلطنت طلبان ولابی های اولترا راستی تشکیل می دهند که سالها است کارنامه وابستگیشان به امپریالیستها بر همگان روشن است. استراتژی و چشم اندازی که شرکت کننده گان در این اجلاس برای خود تعریف نموده اند، دقیقا بدون پرده پوشی در خدمت به حفظ منافع بورژوازی ایران میباشد و هدفشان یافتن جاپایی درصحنه سیاسیت ایران است که شاید بتواند آن آلترناتیویی شکل گیرد که طبق ادعاهایشان بدون هیچ خشونت و خونریزی از طریق » تغییر رژیم » قدرت را بدست بگیرند و دمکراسی را به ارمغان بیاورند. دمکراسی، که نه حتی پیام آور، رعایت حقوق بشر، رفع تبعیض، برابری زنان با مردان، انتخابات واقعا آزاد، وازاین قبیل، ایده آل های همگانی و مشترک ، بلکه دمکراسی مورد قبول و خواست دولت های امپریالیستی و سرمایه پسند ، چون افغانستان، عراق، لیبی و در بهترین ورژن مصر امروزی است.
امپریالیستها برای اجرای نقشه های شوم خود به اشکال مختلف ظاهر میشوند. لازم نیست حتما بصورت علنی و با لشکرکشی به میدان بیایند. این سلطه می تواند به شکل غیر مستقیم و از طریق جریانات وابسته و لابی گری ریز و درشت به امپریالیستها اعمال شود. ایران از شمار کشورهایی است که طی دهه های اخیر مبارزات اجتماعی و خصوصا اعتراضات کارگری بطور مستمر در آن تداوم داشته است. از این رو مبارزه طبقه کارگرایران، به وضعیت سیاسی و اجتماعی منطقه ویژگی می بخشد و به تناسب توان و حرکت خویش اوضاع و شرایط را برای نظام سرمایه داری و حکومتهای پاسدار آن، در پیوستگی با سرمایه داری امپریالیستی با بی ثباتی و نا امنی روبرو میسازد. بر همین مبنا است که امپریالیستها سیاستهای ارتجاعی خود را در منطقه، از طریق تاکید بر مولفه هایی چون استحاله، اصلاح و جایگزینی این حکومتها برای تطبیق با استراتژی ای که دارند دنبال می نمایند. در واقع می توان گفت: این تغییرات اساساً، در چارچوب تامین منافع سرمایه و استراتژی امپریالیستی تحت عنوان حرکت بسوی » پیشبرد اتحاد برای دمکراسی » صورت می گیرد، که هدف و اساس کار خود را مهار جنبشهای انقلابی و رادیکال کارگری قرار میدهد.
تمام ماهیت این حرکت های ارتجاعی بر این مبنا است که برنقش طبقه کارگر بعنوان اصلی ترین نیروی ضد سرمایه داری خط بطلان بکشند و با طرح نقشه های شوم جلو برآمد انقلابی توده های کارگر و زحمتکش را گرفته وآن را سرکوب نمایند. باید بخاطر آورد؛ این حرکتهای بشدت راست ، ضد کارگری و امپریالیستی بار اول نیست که برعلیه جنبش کارگری و پیشروی مبارزات آنان عمل می کند. همین چند سال گذشته بود که طرح مرکز همبستگی آمریکایی (لیبر سولداریتی ) از طریق دلالان وعوامل خود فروخته خارجی وداخلی که هیچ ربطی به جنبش کارگری نداشتند این ماموریت را یافتند که با رخنه و نفوذ درجنبش کارگری، این جنبش را به فساد بکشانند. این خطر گرچه با هشیاری گرایش انقلابی جنبش کارگری و فعالان آن بموقع افشاء شد اما هنوز خطر بطور جدی رفع نشده است. امپریالیستها بعد از ناموفق شدن یک طرح و شکست آن، در پی نقش آفرینی طرحهای دیگری می افتند . آنها هیچوقت با خود فروختگان و مزدوران داخلی که در اجرای سیاستهای ضد کارگری و ضد انسانی شان در هر شرایطی اعلام آمادگی نمایند با کمبود روبرو نخواهند بود.
بر عهده تمامی فعالان جنبش کارگری در داخل و خارج کشورهست که هوشیارانه تمامی موانع و توطئه های سر راه مبارزه طبقه کارگر و منافعش را از جمله اجلاس های امپریالیستی جاری را بموقع افشاء نموده و بر تقویت و همبستگی طبقاتی کارگران درمبارزه علیه سرمایه داری پا فشاری کنند.
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
۲۳ دی ماه ۱۳۹۱ – ۱۲ ژانویه ۲۰۱۳
NHKOMMITTEHAMAHANGI@GMAIL.COM
HTTP://NAHADHA.BLOGSPOT.COM/
BOLTANXABERI@GMAIL.COM
HTTP://WWW.YOUTUBE.COM/USER/NAHADHAYHAMBASTEGY

امتیاز بدهید: