۱۳۹۱ بهمن ۷, شنبه

بولتن خبری سیاسی جمعه ششم بهمن ماه1391 مصادف با بیست وپنجم ژانویه 2013 میلادی


◄اخبار روز
◄نوشته ای از روبن مارکاریان با عنوان فارک به آتش بس یک جانبه با دولت کلمبیا پایان مبدهد
◄مجله کارگری رادیو شامل رویدادهای کارگری،یادداشت کارگری هفته، و گفتگو با فعالین کارگری
◄گفتگوی رضا رئیس دانا از فعالین سازمان با سم گندین ازفعالین اتحادیه ای کانادا و محمد رضا شالگونی از فعالین سازمان، پیرامون نقش و جایگاه اتحادیه های کارگری درتشکل یابی طبقه کارگر
گوش کنید
دانلود