۱۳۹۱ دی ۲۶, سه‌شنبه

بولتن خبری سیاسی سه شنبه بیست وششم دی ماه1391 مصادف با پانزدهم ژانویه 2013 میلادی


◄اخبار روز
◄مطلبی از بهروز نظری با عنوان » نان، مسکن و آزادی من کو؟»
◄سخنرانی جلال نادری به نمایندگی از طرف نهادهمبستگی با کارگران ایران /غرب المان در جلسه سخنرانی،بحث وگفتگوی اتاق شورای نمایندگان احزاب ، سازمانها ونهادها
◄گفتگوی روزنامه بهار با محمد مالجو پیرامون نابسامانی وضعیت اقتصادی مردم و در کنار ان راهکارهای حل ان
گوش کنید
دانلود