۱۳۹۱ دی ۲۵, دوشنبه

بولتن خبری سیاسی دوشنبه بیست وپنجم دی ماه1391 مصادف با چهاردهم ژانویه 2013 میلادی


◄اخبار روز
◄گزیده هائی از گفتگوی هفتگی رادیو سپهر با محمد رضا شالگونی
◄رنجنامه یکی از اعضای خانواده رفیق حسین مرادی پس از مراسم خاک سپاری این رفیق
◄نوشته ای از مریم محسنی به یاد علی اکبرشالگونی
◄بازخوانی شعری از بهنام چنگایی به یاد رفیق اکبر شالگونی
◄بازخوانی مطلبی باعنوان نه به آزار جنسیِ زنان لبنان، سازمان خطرجویان سالواس از نیدهال ایوب و ترجمه آزاده ارفع
گوش کنید
دانلود